👋 Dobrodošli v spletnem priročniku celostne grafične podobe znamke CARE4CLIMATE!

Elementi grafične podobe

📝 Osnovna pravila uporabe CGP-ja

Uporaba predpisanih elementov in upoštevanje pravil celostne grafične podobe sta predpogoj in osnova za konsistentno vizualno podobo znamke. CARE4CLIMATE ima enotno celostno grafično podobo s prepoznavno komunikacijo in jasnim razumljivim jezikom, s katerimi lahko doseže optimalni učinek samo takrat, ko se vse osnovne elemente uporablja pravilno in konsistentno, na vseh nivojih ter pri vseh elementih komunikacije.

  1. Uporaba osnovnih elementov je obvezujoča za vsa komunikacijska orodja znamke CARE4CLIMATE.
  2. Barvno verzijo logotipa je treba uporabiti kjerkoli je to tehnično in komunikacijsko mogoče. Uporaba črno-bele različice logotipa je odvisna od namena komunikacije in tehničnih omejitev reprodukcije logotipa. Glej pravila logotipa.
  3. Primarne barve se uporabljajo v vseh komunikacijskih orodjih podjetja, z dovoljenimi izjemami. Glej pravila barve.
  4. Uporablja se primarna tipografija Museo Sans in sekundarna tipografija Recoleta. Glej pravila tipografije.
  5. Izjeme so dovoljene samo v posebnih primerih in jih mora potrditi izdelovalec celostne grafične podobe. Za kontakt pišite na [email protected].