Raziskave trga so pokazale, da so znamke, ki v vseh svojih komunikacijah dosledno uporabljajo predpisane barvne sheme, lažje in hitreje prepoznavne, njihova sporočila pa lahko z večjo zanesljivostjo pripišemo pošiljatelju. S konsistentno uporabo barvne sheme bomo povečali prepoznavnost in posledično učinkovitost CARE4CLIMATE komunikacije.

Kazalo po vsebini:

Primarne barve

CARE4CLIMATE primarne barve sta gozdno zelena in pastelno zelena, ki se ji pridružita umazano bela in ogljeno črna. Asociacije, ki jih sprožajo primarne barve, se optimalno skladajo s temeljno vrednoto in poslanstvom blagovne znamke.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/5a899e18-8ca7-4ad4-9b9d-5629e5899366/Group_7.jpg

Vrednosti primarnih barv

Sekundarne barve

CARE4CLIMATE sekundarne barve so odtenki primarne pastelno zelene barve. Uporabljajo se v primeru, ko primarne barve ne ponujajo dovolj raznolikosti (grafi, ilustracije, ipd.)

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/630d72a4-b8b7-45bb-b67d-89ce27d5c81d/Group_3.jpg

Vrednosti sekundarnih barv

Terciarne barve

CARE4CLIMATE terciarne barve sta snežna belina in čista črnina, za izpostavljene elemente (CTA gumbi ipd.) se jima pridruži opečnata oranžna.

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/14531c07-e49d-4293-b207-6d3c6d8aa613/Group_6.jpg

Vrednosti terciarnih barv

<aside> 📝 Opomba: Intenzivnost barve lahko odstopa glede na medij oziroma tehnologijo izvedbe.

</aside>